Mgr. Tomáš PROCHÁZKA

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: tomas.prochazka@damu.cz
Phone: 234 244 271

Workplace:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO