MgA. Jana HAUSKRECHTOVÁ

Odborný asistent

E-mail: jana.hauskrechtova@damu.cz

Workplace:
  • Katedra scénografie

Courses here
No picture


.