Výsledky II. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Herectví

Na základě výsledků II. kola jsou navrženi k přijetí ke studiu uchazeči s těmito kódy přihlášky:

 1. 30465944                   
 2. 46945726                   
 3. 37417742                   
 4. 46152029                   
 5. 96074206                   
 6. 97415413                   
 7. 13130787                   
 8. 92234068                   
 9. 82393962                   
 10. 97206514                   
 11. 60139963                   
 12. 38829364                   

Uchazečům, kteří ve II. kole neuspěli, bylo dne 18. dubna 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že pro navržení k přijetí nedosáhli potřebného počtu bodů. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.

 

V Praze dne 18. 4. 2019

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

18. April 2019