Výsledky II. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Scénografie

Na základě výsledků II. kola jsou navrženi k přijetí ke studiu uchazeči s těmito kódy přihlášky:

  1. 33922595
  2. 61641406
  3. 69171605
  4. 12973043
  5. 14841264

Uchazečům, kteří ve II. kole neuspěli, bylo dne 16. dubna 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že pro navržení k přijetí nedosáhli potřebného počtu bodů. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.

V Praze dne 16. 4. 2019

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

16. April 2019