Výsledky I. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Herectví

Na základě výsledků I. kola, postupují do II. kola uchazečky a uchazeči s těmito kódy přihlášky:

 1. 73640720
 2. 66238705
 3. 41426972
 4. 30465944
 5. 46945726
 6. 65169904
 7. 34547086
 8. 37417742
 9. 48840718
 10. 46152029
 11. 66063561
 12. 16175507
 13. 90986091
 14. 26155623
 15. 96074206
 16. 97415413
 17. 13130787
 18. 92234068
 19. 82393962
 20. 37633031
 21. 97206514
 22. 36856794
 23. 95366182
 24. 60139963
 25. 39426454
 26. 79099327
 27. 38829364
 28. 21089496
 29. 89681046
 30. 89784014
 31. 83309314
 32. 88869385
 33. 75924041
 34. 48243777
 35. 42139251
 36. 50483054
 37. 67952063

Výše jmenovaným uchazečům bude byla 14. března 2019 zaslána pozvánka a zadání do II. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazečům, kteří v I. kole neuspěli, bylo dne 14. března 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že nedosáhli potřebného počtu bodů pro postup. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.                  

 

V Praze dne 14. 3. 2019

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

14. March 2019