Výsledky I. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Režie-dramaturgie

Na základě výsledků I. kola, postupují do II. kola uchazečky a uchazeči s těmito kódy přihlášky:

pátek 8. března 2019 od 9.00 hodin:

91710759

61055636

36758974

27481659

16508086

80021178

47460622

13729216

79967361

78448802

83743040

99252032

sobota 9. března 2019 od 9.00 hodin:

86281986

51719471

26374013

90988188

91347300

68972488

67438452

30870894

16567620

13983521

12893591

77897599

 

Výše jmenovaným uchazečům byla dne 1. března 2019 zaslána pozvánka do II. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazečům, kteří v I. kole neuspěli, bylo dne 1. března 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že jejich práce nedostala pro postup potřebný počet bodů. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.                  

 

V Praze dne 4. 3. 2019

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

 

4. March 2019