Prodaná nevěsta v letech 1868 až 2018

2018, Katedra alternativního a loutkového divadla (DAMU)Prodaná nevěsta v letech 1868 až 2018 - 20. dubna, 19:30

Inscenace studentů Katedry alternativního a loutkového divadla v divadle DISK.

Komická opera o věrné lásce a zrádných intrikách,
o snu o divadle národním
a o zrodu českého herce.

„Již čas, aby postaven byl chrám dramatické Musy české! Neboť Národní divadlo jistě má býti chrámem, kde duch a srdce ke zřídlům oněch zásad se uvádí, na nichžto veškeré obraty i pokroky společenské spoléhají. A kde se zrodily tyto zásady? Nikde jinde než v lidské vůli. A hlasateli této vůle, kněžími tohoto chrámu, nechť nám jsou herci čeští.“

Z proslovů při položení základních kamenů Národního divadla, 1868

Studenti


Podobné práce


.