Snæfríður Sól GUNNARSDÓTTIR

Program: Dramatická umění
Obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: gunnar02@st.amu.cz

Ukázky prací

Fasciarium

FOTO Snæfríður Sól Gunnarsdóttir


.