Daniel Alberto VICTORIA REYES

Program: Dramatická umění
Obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: victor01@st.amu.cz
Telefon: +420704517758

Ukázky prací

Pulse
Fasciarium

FOTO Daniel Alberto Victoria Reyes


.