Susana BOTERO

Program: Dramatická umění
Obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: botero01@st.amu.cz

Ukázky prací

Fasciarium

FOTO Susana Botero


.