Alyssa DILLARD

Program: Dramatická umění
Obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: dillar01@st.amu.cz

FOTO Alyssa Dillard