Eliška ŘÍHOVÁ

Program: Alternativní a loutkové divadlo
Obor: Alternativní a loutkové divadlo
Ročník: 0. navazující magisterský
E-mail: eliska.rihova23@gmail.com

Ukázky prací

Cumulus

FOTO Eliška Říhová