Monika HLINĚNSKÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Dramaturgie činoherního divadla
Ročník: 1. navazující magisterský
E-mail: hosman01@st.amu.cz

Ukázky prací

Hrdina západu

FOTO Monika Hliněnská


.