Anna KLIMEŠOVÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: klimes06@st.amu.cz

Ukázky prací

Barunka is leaving
Zápisky z volných chvil
Press paradox

FOTO Anna Klimešová