Adam JOURA

Program: Dramatická umění
Obor: Herectví alternativního a loutkového divadla
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: JOURA02@st.amu.cz

Ukázky prací

Barunka is leaving

FOTO Adam Joura