Eliška HANUŠOVÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Herectví alternativního a loutkového divadla
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: hanuso01@st.amu.cz

Ukázky prací

Barunka is leaving
49 barů

FOTO Eliška Hanušová