Andrea BERECKOVÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Herectví alternativního a loutkového divadla
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: BERECK01@st.amu.cz

Ukázky prací

Barunka is leaving
Montovna

FOTO Andrea Berecková