Bára Meda ŘEZÁČOVÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Dramatická výchova
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: rezaco03@st.amu.cz

Ukázky prací

Maryša

Bez obrázku