ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVIŠTĚ

Divadelní fakulta AMU

Karlova 26
Praha 1, 116 65
tel: +420 234 244 211
FAX: +420 234 244 216
e-mail: info@damu.cz

Kontakt pro média:

Daniel Brátka
e-mail: daniel.bratka@damu.cz
tel: +420 721 729 318