doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Docent

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz
Telefon: 234 244 290

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky

Konzultační hodiny:
Po předchozí telefonické či písemné domluvě.

Vyučované předměty zde
FOTO

Peter Brook: Le diable, c´est l´ennui!

Úspěchy & životopis

2021

Místopředsedkyně Rady vysokých škol


2017

Prorektorka AMU pro studijní záležitosti a zajišťování kvality


2015

Členka strategické komise Sorbonne Universités


2013

Prorektorka AMU pro mezinárodní záležitosti a zajišťování kvality


2008

Vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU


2007

Proděkanka DAMU pro mezinárodní záležitosti


2007

Habilitační řízení v oboru dramatická umění - teorie a kritika


2005

Udělen řád Akademických palem Francouzské republiky (hodnost Rytíř)


2002

Proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost


2001

Disertační práce na téma Bernard-Marie Koltes: le dialogue dramatique réinventé (obhájeno na Univerzitě Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis


1997

Diplome d´etudes approfondies, Univerzita Paris VIII - Vincennes - Saint Denis (divadlo francouzského klasicismu)


1996

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor francouzština-anglistika a amerikanistika - moderní filologie : MA


1995

Ecole Normale Supérieure Paříž - roční stáž (francouzská literatura a současné francouzské drama a divadlo)


1993

Suffolk University, Boston, MA, USA, divadelní věda : B.A. in Dramatic Arts.


 

Přidejte nový záznam ...



.