prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Profesor, Dohody - provoz-THP

E-mail: pavel.janousek@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO


.