Mgr. Kateřina DOLENSKÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: katerina.dolenska@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2015

dosud - šéfredaktorka časopisu Loutkář


2012

dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, specializace: historie a teorie českého a světového loutkového divadla


2009

absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie - specializace na historii a současnost českého a světového loutkového divadla, titul Ph.D.


2006

dosud - aktivní účast na mezinárodních konferencích, publikace ve sbornících a odborných publikacích, členství v odborných porotách a komisích, příležitostná přednášková činnost (Evropa, USA)


2006

redaktorka časopisu Loutkář


2005

absolutorium magisterského studia, Filosofická fakulta UK v Praze, obor Divadelní věda, titul Mgr..