Mgr. Jana CINDLEROVÁ, Ph.D.

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jana.cindlerova@damu.cz
Web: beta.alfa@email.cz

Pracoviště:
  • Katedra činoherního divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2018

garant nově akreditovaného studijního programu Kulturní dramaturgie v divadelní praxi na Slezské univerzitě v Opavě


2016

vydání monografie Dramaturgie her Karla Čapka (na základě obhájené disertační práce) nakladatelstvími AMU a KANT


2015

absolutorium doktorského oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU


2014

divadelní lektorka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě – Ateliér pro děti a mládež (do 2016)


2012

divadelní recenzentka pořadu Mozaika a autorka krátkých pořadů cyklu Výročí týdne pro Český rozhlas 3 – Vltava (do 2014)


2011

pedagožka DAMU na Katedře činoherního divadla


2009

vědecký a výzkumný pracovník v Centru základního výzkumu AMUaMU (do 2012)


2007

absolutorium oboru Divadelní věda na Masarykově univerzitě v Brně a pedagog oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě


2000

absolutorium oboru Bohemistika na Slezské univerzitě v Opavě.