MgA. Milan ŠOTEK, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP, Dohody V+V

E-mail: milan.sotek@damu.cz
Telefon: 234 244 221

Pracoviště:
  • Katedra činoherního divadla
  • Odd. OPVV DAMU
  • Výzkumná pracoviště DAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku