Mgr. Zdeněk TICHÝ

Odborný asistent

E-mail: zdenek.tichy@damu.cz
Telefon: 234 244 205

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

 

Divadelní publicista, kritik.


2006

do roku 2010 proděkan Divadelní fakulty AMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost


2005

redaktor vydavatelství Národní knihovny ČR, práce v úseku komunikace NK ČR


2003

do roku 2006 člen dozorčí rady Činoherního klubu


1999

dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Kritický seminář, Magisterský seminář


1997

do roku 2001 předseda muzikálové poroty Cen Thálie a člen Kolegia Cen Thálie


1992

do roku 2001 redaktor kulturní rubriky Mladé fronty Dnes


1990

absolutorium magisterského studia, UK Praha, Filosofická fakulta, obor Divadelní a filmová věda, diplomová práce na téma Divadelní a filmové herectví Boleslava Polívky, titul Mgr..