Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník, Dohody - provoz-THP, Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: jan.jirik@amu.cz
Telefon: 234 244 510, +420728741972

Pracoviště:
  • ArteActa HČ
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra teorie a kritiky
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO