MgA. Hana MALANÍKOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: hana.malanikova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2013

obhájila na KATaP disertační práci "Autenticita ve světě médií" a získala titul Ph.D.


2012

pracuje pro o.p.s. Zdravotní klaun


2004

založení autorského divadla Boršč (s Evou Čechovou)


Publikační a tvůrčí činnost

Hančil, Jan. Malaníková, Hana. Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím. Praha: Brkola, 2016. ISBN 978-80-88151-04-3

Malaníková, Hana. Autenticita ve světě médií: televizní příběh. Praha: Brkola, 2014. ISBN 978-80-7331-414-9


.