PhDr. Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: konstantina.hlavackova@damu.cz
Web: hlavackova@upm.cz

Pracoviště:
  • Katedra scénografie

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2016

Móda za železnou oponou, společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989, vydalo Grada Publishing a Uměleckoprůmyslové museum v Praze,2016, ISBN 978-80-7101-156-9 (UPM), ISBN 978-80-247-5833-6 (Grada Publishing)


2014

Vně a uvnitř, umělá vlákna v odívání od poloviny 20. století do současnosti, výstava, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Vně a uvnitř, umělá vlákna v odívání od poloviny 20. století do současnosti, vydalo UPM ve spolupráci s ARBOR VITAE, Praha 2014, ISBN 978-80-7101-146-0


2013

Textil v interiéru, in: Secese/ Vitální umění 1900, vydalo UPM ve spolupráci s ARBOR VITAE, Praha 2013, s. 242-249, ISBN 978-80-7101-128-6


2011

Glamour, dámská společenská móda 1950–2010 ze sbírek Uměleckoprůmyslového, výstava, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Glamour, dámská společenská móda 1950-2010, vydalo UPM, Praha 2011, ISBN 978-80-7101-098-2


2010

Czech Urban Dress, 1948 to Twenty – First Century, s. 141-148, in: Berg Encyklopedia of World Dress and Fashion, Volume 9 – East Europe, ed. D.Bartlett , Berg Publisher, Oxford 2010, ISBN 978 1 84788 398 8


2009

Interiérový textil, in: Artěl/ Umění pro všední den 1908-1935, vydalo UPM ve spolupráci s ARBOR VITAE, Praha 2009, s 265-285, ISBN 978-80-7101-081-4


2009

„Kytky v popelnici“, společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu, výstava Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; „Kytky v popelnici“ společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu, vydalo UPM ve spolupráci s NAGA, Praha 2007, ISBN 978-80-7101-072-2


2008

Prezentace Československého textilního průmyslu a umění na výstavě EXPO 58 v Bruselu, s. 144-155; Bruselský styl v textilním umění a výrobě, s. 300-305, in: Bruselský sen: Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, ARBOR VITAE, Praha 2008, ISBN 978-80-87164-03-7


2004

Proměny vlákna, osobnosti české krajky druhé poloviny 20. století, výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Proměny vlákna, osobnosti české krajky druhé poloviny 20. století, vydalo UPM, Praha 2004, ISBN 80-7101-073-1


2004

Sport & móda, Obecní dům, Praha, výstava (společně s Evou Uchalovou)


2002

Metropolitní muzeum, Antonio Ratti Textile Centre, New York, studijní stáž, grant Trust for Mutual Understanding, USA


2001

Project 2000 + 1, pětiletý výstavní projekt věnovaný současnému oděvnímu designu, Uměleckoprůmyslové muzeu v Praze


2001

Externí pedagog, předmět dějiny oděvu, Katedra scénografie, DAMU, dosud


1999

Česká móda 1940–1970, Zrcadlo doby, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, výstava; Česká móda 1940-1970/ Zrcadlo doby, vydalo UPM ve spolupráci s nakladatelstvím OLYMPIA, Praha 2000, ISBN 80-7033-017-1


1994

Sheila Hicks, výstava, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze


1993

Deuxieme triennale internationale de Tournai, Belgie, kurátor expozice České republiky, z pověření MK ČR


1984

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, kurátor textilní sbírky (od 2009 vedoucí kurátor textilní sbírky), dosud


1982

Absolvovala obor Dějiny umění-italština, FF UK v Praze