doc. ak. mal. Petr PAVLÍK

Docent

E-mail: petr.pavlik@damu.cz
Telefon: 234 244 241, ['774584834 / 222510673']

Pracoviště:
  • Katedra scénografie

Konzultační hodiny:
středa 15-20 hod

Vyučované předměty zde
FOTO

Svůj život zpola žiji a zpola předehrávám či hraji. A to ani nevím, zda více pro sebe nebo pro druhé. A jezdím na paradox.

Úspěchy & životopis

 

ZASTOUPEN VE SBÍRKÁCH: Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, GASK, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerie B. Rejta v Lounech, GU Karlovy Vary GVU v Chebu, GMU v Roudnici nad Labem a dalších oblastních a krajských galeriích, Musée national d‘art moderne Centre Georges Pompidou v Paříži, Sonja Henie-Niels Onstad Foundation v Oslo, Puškinově muzeu v Moskvě a další veřejné a soukromé sbírky doma a v zahraničí.


2017

Kromě uvedených výstav uspořádal další řadu samostatných a kolektivních výstav doma a v cizině. Svými díly je zastoupen V Národní galerii a ve všech oblastních a krajských galeriích, v Centre geoges Pompidou.


2014

Starostkou Prahy 2 Janou Černochovou jmenován Čestným občanem této městské části.


2012

Jmenován docentem DAMU.


2010

Národní galerie, Veletržní palác, Praha retrospektiva „POUTNICE V LABYRINTU“. U příležitosti této velké retrospektivy byla vydána nakladatelstvím GALLERY obsáhlá dvojjazyčná reprezentativní monografie.


2004

Pedagogem katedry scénografie na DAMU.


2003

Po 4 létech končí své pedagogické působení na VŠUP.


2000

Účast na výstavě „Regard Egoist“ v Centre Georges Pompidou, Paříž.


2000

Retrospektivní výstava obrazů a objektů s názvem „POUTNICE“ v Mánesu. U příležitosti výstavy vydána reprezentativní dvojjazyčná monografie.


1999

Obdržel Evropskou medaili Franze Kafky za uměleckou a publicistickou činnost.


1998

Ve Středoevropské galerii a nakladatelství vydává soubor teoretických a kritických statí „Umění a život v Čechách, aneb umění žít v Čechách“, která se stává bestsellerem.


1993

„Záznam nejrozmanitějších faktorů, České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií“, Rada státních galerií s Národní galerií v Praze, Jízdárna Pražského hradu.


1993

Od t.r. se věnuje teoretické, kritické a literární činnosti. Publikuje v Ateliéru, Architektu, Lidových novinách, Prager Zeitung, Literárních novinách, Hostu, Mladém světě. Příležitostně přednáší na AVU v Praze, FAVU v Brně, Filosofické fakultě UK, Glasgow School of Art, Akademii výtvarných uměni v Halle, AJG a jinde.


1991

„Czech Art in Velvet Revolution“, Nassau County Museum, New York, USA..


1990

„INNOFFIZIELL“ – Kunst der ČSSR 1968-1989, Museum der Stadt Regensburg, Německo.


1973

Absolutorium AVU.


1963

Maturita na SVVŠ v Praze.


1945

Narozen v Praze..