doc. MgA. Jiří HAVELKA, Ph.D.

Docent

E-mail: jiri.havelka@damu.cz
Telefon: 234 244 270

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

 

Režisér, autor scénářů, herec. Zkoumá princip hry, možnosti divadelního časoprostoru, tvorby divadelní iluze a zdůrazňuje jedinečnost divadla jako nástroje přímé komunikace. Hledá novou roli pro divadlo ve věku virtuálních médií a nalézá ji především v síle imaginace.


2019

k 30.9. 2019 ukončil výkon fukce vedoucího Katedry ALD


2015

obhájil vedení katedry na další období


2014

dosud - spolupráce se Slovenským národním divadlem (ELITY – 2017, nominace na národní divadelní ceny Dosky za inscenaci roku), spolupráce s Národním divadlem v Praze (Experiment myší ráj - 2016). Dlouhodobý zájem o hraniční divadelní projekty na průniku site-specific, dokumentárního divadla a participační performance (Mayday, Druhé město, SVJ). Většina z inscenací obdržela hlasy v anketě o inscenaci roku, většina isncenací byla prezentována na festivalech v Čechách i v zahraničí, oceněné byly například taneční inscenace 2014 Korekce se souborem Vertedance (Cena Divadelních novin, Cena české taneční platformy, Cena Herald Angel na Festivalu v Edinburghu atd.), 2013 loutkový Poslední trik Georgese Meliese pro Divadlo Drak v Hradci Králové (Cena divadelních novin, Cena festivalu v Toruni, Cena Skupovy Plzně, Cena Přeletu nad loutkářským hnízdem atd.).


2013

dosud - garant oboru Herectví ALD, bakalářský stupeň studia


2012

Publikační činnost převážně ve sbornících prof. Miloslava Klímy Divadlo a interakce. (Poslední článek o proměně magisterského studia na KALD: Umělecké versus akademické, akademické versus umělecké. Posuny ve vnímání výuky na KALD DAMU – 2017). Publikace rozšířené dizertační práce Zmrazit čerstvé ovoce – 2012. Rozhovory v českých a slovenských divadelních periodicích (SAD, KOD atd.)


2011

na základě výběrového řízení jmenován vedoucím Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU


2011

dosud - tvorba pro Divadlo Vosto5: Společenstvo vlastníků – 2017, Kolonizace – 2016, Dechovka – 2013, Cena Divadelních novin, Pérák – 2011.


2011

absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, titul Ph.D.


2008

cena Alfreda Radoka v kategorii Talent roku


2006

dosud pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty, Herecká tvorba, Režijní tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe, Hledání stylu; předmět Work on Performance - studijní program v angličttině, navazující magisterské studium Directing of Devised and Object Theatre;


2004

dosud - převážně autorské režie s kolektivním spoluautorstvím tvůrčího týmu. Spolupráce se Studiem Ypsilon (autorská režie: 2005 Drama v kostce, 2008 Nadsamec Jarry, 2006 Kam vítr tam pláž a další), s Dejvickým divadlem (Černá díra, 2011 Wanted Welzl, Kakadu), s Divadlem Na zábradlí (Ubu se baví, Šílenství, ), s Divadlem DISK (2006 Člověče, zkus to!, 2008 Velmi společenské tance, 2011 Já hrdina, 2014 Regulace intimity), s HaDivadlem (Indián v ohrožení, Svět v ohrožení), s Divadlem v Dlouhé (Momo a zloději času). Mezinárodní projekty pro Divadlo Archa (Exit 89, 2008 Here I am human! 2008 Zde jsem člověkem!). 2009 - Česko – kanadské projekty na Univerzitě v Torontu.


2003

absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Režie a dramaturgie ALD, titul MgA..