MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry, Odborný projektový pracovník

E-mail: michal.laznovsky@damu.cz
Web: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/pedagogove/mga-michal-laznovsky
Telefon: 234 244 260

Pracoviště:
  • Katedra produkce DAMU
  • Odd. OPVV DAMU

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny rezervujte prostřednictvím kalendáře: https://goo.gl/J7fq3n
FOTO