doc. Mgr. Andrea KRÁLOVÁ, Ph.D.

Docent

E-mail: andrea.kralova@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

 

Scénografka, kostýmní výtvarnice - divadlo, film. Volná tvorba z oboru malby, řezby a grafiky. Přehled tvorby včetně fotografické dokumentace viz www.andreakralova.


2018

5.února jmenování docentem pro obor Dramatická umění se zaměřením na scénografii ALD


2017

habilitace, docent pro obor Dramatická umění


2010

absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, disetační práce na téma Kostýmní výtvarnictví v českém divadle 90. let, titul Ph.D.


2002

dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Scénografická tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe, Seminář scénografie


1998

absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Scénografie ALD, titul Mgr.


1998

dosud - kostýmní tvorba pro film (realizace pro 12 celovečerních filmů) a Českou televizi. Spolupráce s filmovými režiséry (např. M. Najbrt, R. Špaček, Z. Tyc, J. Vejdělek, P. Zelenka, P. Marek).


1995

dosud - scénografická tvorba pro divadla v Praze (Národní divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Komedie, Dejvické divadlo, Minor a další) a pro divadla mimopražská (Hradec Králové, Plzeň, Brno, Cheb, Ostrava). Spolupráce s divadelními režiséry (např. J. Pokorný, D. Czesany, V. Čermáková, J. Jirků, Z. Bartoš, D. Drábek, D. D. Pařízek, M. Bambušek, M. Krobot, M. Lang, P. Koliha).


1994

absolutorium magisterského studia, UK Praha, Filosofická fakulta, Katedra dějin umění.