prof. Mgr. Jan HANČIL

Prorektor pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Web: www.amu.cz
Telefon: 234 244 507

Pracoviště:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Konzultační hodiny:
Konzultace možné pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty zde
Bez obrázku

Dramaturg a překladatel, pedagog autorského herectví na katedře autorské tvorby a pedagogiky a dramaturgie na katedře činoherního divadla DAMU, rektor AMU.

Úspěchy & životopis

2017

Předseda oborové rady doktorského studijního programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika


2013

Rektor AMU, od roku 2017 druhé funkční období


2013

Předseda Garanční rady pro Národní divadlo


2010

Pedagog dramaturgie DAMU


2007

Děkan DAMU


2005

Jmenován docentem pro obor činoherní dramaturgie


1997

Dramaturg Národního divadla


1994

Pedagog herectví DAMU


1993

Absolvoval Divadelní fakultu AMU v oboru Dramaturgie činoherního divadla


Publikační a tvůrčí činnost

Publikační činnost v posledních 5 letech:

Jan Hančil (2018): Between acting and authorship: authorial acting at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), Stanislavski Studies, DOI:

10.1080/20567790.2018.1437957

Jan Hančil: Mezi autorstvím a herectvím: k herecké propedeutice na Katedře autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze in Tendence v současném herectví a herecké pedagogice, JAMU, 2017

Jan Hančil (2017): Dvě knihy o pedagogice herectví, Theatralia No.2/2017 (Volume 20), s. 133-137 Masarykova universita.

Jan Hančil a Hana Malaníková: Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím – 10 let umělecko pedagogického výzkumu v projektové výuce na Katedře autorské tvorby a pedagogiky. Brkola, Praha, 2016

Jan Hančil: Herectví a charisma in Sláva a bída herectví, edice DISK, velká řada, KANT 2013

Jan Hančil (2012): Mluví ‚stanislavskij‘ anglicky? – studie o putování Stanislavského idejí a Systému na západ (DISK 42, 2012)

Tvůčí činnost v posledních 5 letech:

Režie a spoluautorství autorských tvůrčích projektů na Katedře autorské tvorby a pedagogika DAMU

2018 Dies Irae

2017 Seagul (spolu s H. Malaníkovou)

2017 Procreation sonnets (spolu s H. Malaníkovou)

2016 Tak to nebélo aneb Maryša (spolu s H. Malaníkovou)

2016 Rozloučení s Pepinou (spolu s H. Malaníkovou)

2015 Nataša aneb Tři sestry v kostce (spolu s H. Malaníkovou)

2015 Cestou k lidem (spolu s H. Malaníkovou)

2014 Práce

2014 Nebe na zemi (spolu s H. Malaníkovou)

2014 Matka (spolu s H. Malaníkovou)

2013 Duch místa


.