Ing. Jana LEDVINOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jana.ledvinova@damu.cz
Web: www.fundraising.cz

Pracoviště:
  • Katedra produkce DAMU

Konzultační hodiny:
Podle dohody, pište, prosím, na na jana@ledvinova.cz .

Vyučované předměty zde
FOTO

Můžeš, ale nesmíš!

Úspěchy & životopis

2017

Jana Ledvinová spoluzaložila a mnoho let vedla sdružení Tereza a podílela se na rozvoji dalších organizací (ICN, Pavučina). V průběhu posledních 20ti let pracovala jako poradce a školitel pro řadu státní, nevládních i privátních institucí v těchto oborech: - fundraising, marketing a dlouhodobý rozvoj zdrojů - rozvoj a management lidských zdrojů - strategické plánování a krizový managament - lobbing, advokacie a rozvoj partnerství. Kromě České republiky působila v Arménii, Azerbaianu, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Bělorusku, Estonsku, Gruzii, Holandsku, Jordánsku, Maďarsku, Moldávii, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, ve Slovinsku, v U.S.A. a Velké Británii. V současné době pracuje jako ředitelka Českého centra fundraisingu, kde se jako konzultant a školitel zabývá rozvojem zdrojů občanského sektoru ve východní a střední Evropě a podílí se na rozvoji fundraisingu v České republice.