ak. soch. Jitka MALOVANÁ

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: jitka.malovana@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Odd. OPVV DAMU
Bez obrázku

Úspěchy & životopis

 

Akademická sochařka, restaurátorka.


2008

dosud pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Modelování a sochařství, Autorská realizace, Jevištní realizace


1983

do roku 1996 pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Modelování a sochařství, Autorská realizace, Jevištní realizace


1983

absolutorium uměleckého akademického studia, VŠUP Praha, obor Sochařství