doc. PhDr. Josef VALENTA, CSc.

Docent

E-mail: josef.valenta@damu.cz
Web: https://kped.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/doc-phdr-josef-valenta-csc/
Telefon: 234 244 218

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky

Konzultační hodiny:
Dle dohody na - josef.valenta@damu.cz

Vyučované předměty zde
FOTO

Když zavlají vlajky, bývá rozum v troubě. + Největším nepřítelem pravdy je přesvědčení.

Úspěchy & životopis

2023

Celkem to jde. Nicméně k věci - jsem narozen v 50. letech, takže podpora paměti se hodí. Události, aktivity, úspěchy (a mezi řádky neúspěchy : - ) jsou souhrnně uvedeny na webových stránkách patrných zde, výše.


Publikační a tvůrčí činnost

Poslední počiny:

- Monografie: Valenta, J. (2019). Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT.

- Kapitola v monografii: Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111 - 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf


.