prof. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz
Telefon: 234 244 280

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky

Konzultační hodiny:
úterý 14.00-16.00 hodin (po předchozí dohodě)

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2013

do roku 2021 - proděkan DAMU


1996

do roku 2017 - externí působení na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK, Praha – přednášky a semináře Teorie a didaktika dramatické výchovy. 2004-2008 - pedagog katedry české literatury Pedagogické fakulty UK Praha – přednášky a semináře Literatura pro děti a mládež.


1992

dosud - pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, v letech 1998–2011 vedoucí katedry


1990

dosud - vedení a redigování odborného časopisu Tvořivá dramatika


1989

do roku 1998 - odborný pracovník pro dramatickou výchovu, dětské divadlo, dětský přednes a amatérské loutkářství v ÚKVČ (od roku ÚKVČ transformován na ARTAMA) – včetně zajišťování celostátních přehlídek dětských divadelních souborů; od 1998 částečný úvazek


1973

do konce 80. let - nakladatelský redaktor, redaktor dětského časopisu Ohníček (1976-1986), redaktor odborného časopisu Československý loutkář (1986-1989).


1968

do 1973 - sttudium na Filozofické fakultě UK, Praha, obor franština-čeština (diplomová práce z oblasti literatury pro děti a mládež)


 

Vedle toho od konce 70. let práce s dětskými divadelními a loutkářskými soubory, vedení dramatických kroužků dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí (ADHD), spolupráce s Centrem tvořivé dramatiky Červený Vrch Praha..