Mgr. Nina MARTÍNKOVÁ

Odborný asistent

E-mail: nina.martinkova@damu.cz
Telefon: 234 244 218

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky

Vyučované předměty zde
FOTO

Živote, postůj, já jsem tvůj, mám ústa, oči, noc a řeku, miluji, vidím, hořím, teku, radostem pláč můj obětuj, na čelo polož vrásku k vrásce, dej rty mé nocím, smrt mou lásce! František Hrubín

Úspěchy & životopis

 

Odborná asistentka na KVD DAMU Praha, herečka, recitátorka, rozhlasová hlasatelka, lektorka přednesu. Studovala pedagogickou fakultu (obor český jazyk a výtvarná výchova) a loutkářskou katedru DAMU. Několikanásobná laureátka celostátních soutěží v uměleckém přednesu. Dříve učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ, herečka Volného hereckého sdružení Jičín a hlasatelka Českého rozhlasu stanice Vltava. Předměty na KVD DAMU: Praktikum dramatické výchovy I - Dramatické hry a cvičení. Přednes. Přednesový projekt..