MgA. Jaroslava ŠIKTANCOVÁ, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Dohody V+V

E-mail: Jaroslava.SIKTANCOVA@damu.cz
Telefon: 234 244 221

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Oddělení V+V HAMU
Bez obrázku