MgA. Linda DUŠKOVÁ, Ph.D.

Odborný projektový pracovník, Dohody - pedagogický proces

E-mail: linda.duskova@damu.cz

Pracoviště:
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
FOTO