prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK

Profesor

E-mail: jaroslav.etlik@damu.cz
Telefon: 234 244 290

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2018

Od roku 1992 působí jako pedagog na DAMU, nejdříve na Katedře alternativního a loutkového divadla, později na Katedře teorie a kritiky. V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor dramaturgie, v roce 2008 pak profesorem. Je autorem řady studií: např. Divadlo jako zakoušení (Vztah noetického a ontologického principu v divadla) in : Divadelní revue 1/99, Divadelní mystika, in : Divadelní revue 3/91, Poznámky o loutkové vědě in : Divadelní revue 3/90.


2018

Od roku 1990 je dramaturgem Ypsilonky, kde se podílí na vzniku všech inscenací. U některých z nich je spoluautorem.


2009

V letech 2006-2009 přednášel teorii divadla na Divadelní vědě FF UK.


2007

Mezi lety 1992 - 2007 editorem mnoha teatrologických titulů: např. Ivo Osolsobě : Principia Parodica; Miloslav Klíma a kolektiv : Divadlo a interakce (sborník statí); George Magnin : Dějiny loutkového divadla; Leoš Suchařípa : Pravidla hry.


2000

Podílel se na televizním cyklu Česká divadelní režie. Společně s Alešem Kisilem je spoluautorem šedesátiminutových portrétů Jiřího Koláře, režiséra Jana Grossmana a dalších významných divadelních osobností jako Evald Schorm, E. F. Burian, Jindřich Honzl, Emanuel Frynta a další.


1997

Byl hostujícím dramaturgem v Divadlem v Řeznické (T. Capote: Snídaně u Tiffanyho, 1997).


1993

Autorsky spolupracoval s Naivním divadlem Liberec (I. Vyskočil, A. Kisil, J. Etlík: Malý Alenáš, 1993).


1990

V letech 1987-1990 byl dramaturgem Klicperova divadla v Hradci Králové, kde zpracoval například Genetovy Služky a Stoppardovu hru Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi.


1988

Absolvoval obor Dramaturgie na DAMU.