MgA. Vojtěch LÖFFELMANN

Projektový manažer, Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP

E-mail: vojtech.loffelmann@damu.cz
Telefon: 234 244 281

Pracoviště:
  • Sekretariát DAMU
  • Katedra výchovné dramatiky
  • DČ DAMU
  • Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Pondělí dle předcházející domluvy

Vyučované předměty zde
FOTO

Publikační a tvůrčí činnost

Dramatická výchova (I.–III.) – série dokumentárních filmů o podobách dramatické výchovy v ČR. (Námět, koncepce, režie, 2019. DAMU CC-BY-SA) – Dokumenty vznikly v rámci OP VVV – „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“.

LŐFFELMANN, Vojtěch. Současné podoby dramatické výchovy v České republice. Tvořivá dramatika. Roč. XXX, č. 2 (87) 2019. ISSN 1211-8001

LŐFFELMANN, Vojtěch. Pracuji – budujeme – rozhodují. Tvořivá dramatika. Roč. XXIX, č. 1 (83) 2018. ISSN 1211-8001


.