MgA. Vojtěch LÖFFELMANN

Projektový manažer, Dohody - provoz-THP, Dohody - pedagogický proces

E-mail: vojtech.loffelmann@damu.cz
Telefon: 234 244 281

Pracoviště:
  • Sekretariát DAMU
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra výchovné dramatiky

Vyučované předměty zde
FOTO