Mgr. Olga VLČKOVÁ, Ph.D.

Projektový manažer, Odborný projektový pracovník, Dohody - provoz-THP

E-mail: olga.vlckova@damu.cz
Telefon: 234 244 205

Pracoviště:
  • Sekretariát DAMU
  • Odd. OPVV rektorátu
Bez obrázku