Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jarmilaester.fiserova@damu.cz
Web: https://cz.linkedin.com/in/esterfiserova

Pracoviště:
  • Katedra produkce DAMU

Konzultační hodiny:
Dle předchozí dohody

Vyučované předměty zde
FOTO

Prosím o sílu změnit věci, které změnit mohu. O pokoru snášet věci, které změnit nemohu. A moudrost, abych obojí užitečně odlišovala.