MgA. Denisa TCHELIDZE

Referent správního úseku, Dohody - pedagogický proces


Pracoviště:
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra výchovné dramatiky

Vyučované předměty zde
Bez obrázku