MgA. Anna HRNEČKOVÁ

Referent správního úseku, Dohody - pedagogický proces

E-mail: anna.hrneckova@damu.cz

Pracoviště:
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra výchovné dramatiky

Vyučované předměty zde
Bez obrázku