Jaroslava SOUČKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jaroslava.souckova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra produkce DAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku

Úspěchy & životopis

1999

1999 - dosud - ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ


1996

1996 - 2003 - DIVADLO NA ZÁBRADLÍ


1996

1991 - 1996 - VŠE - studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku