Michal ZAHÁLKA

Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP

E-mail: michal.zahalka@amu.cz

Pracoviště:
  • Katedra činoherního divadla
  • Odd. OPVV DAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku


.