MgA. Mgr. Marta LJUBKOVÁ

Odborný asistent

E-mail: marta.ljubkova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

 

Dramaturgyně, publicistka, divadelní a literární kritička.


2014

dosud - dramaturgyně, Činohra Národního divadla Praha


2012

dosud - redaktorka programů Národního divadla Praha


2010

dosud - pedagog Katedry ALD DAMU, předměty Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba, Moderní divadlo a jeho dvojník, Současné podoby alternativního divadla, Dějiny scénografie


2005

studijní stáž, University of Houston, Filosofická a divadelní fakulta, Texas, USA


2001

absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Režie a dramaturgie ALD, titul MgA.


2000

dosud - vlastní divadelní realizace: Spolupráce s divadly a režiséry: Národní divadlo (Robert Wilson), Západočeské divadlo v Chebu (Z. Bartoš, P. Štindl, F. Nuckolls, P. Vodička, J. Jirků ad.), Divadlo Petra Bezruče Ostrava (J. Mikulášek, M. Františák, Z. Dušek), Městské divadlo Zlín (M. Františák), Klicperovo divadlo HK (J. Jirků), Divadlo v Dlouhé (J. Mikulášek). Mimo tzv. „kamenná divadla“ spolupráce s režiséry J. Havelkou, H. Lotkerem, J. Adámkem, O. Davidem.


2000

absolutorium magisterského studia, UK Praha Filosofická fakulta, obor Český jazyk a literatura, titul Mgr.


1999

dosud - publikační činnost: Kritická Příloha RR, Souvislosti, Weles, LtN, Respekt, Reflex ad. se zaměřením na divadlo a současnou českou literaturu a drama. Redakční, editorská a překladatelská práce: PQ, Pražská scéna ad..