MgA. Sodja ZUPANC-LOTKER, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP

E-mail: sodja.zupanclotker@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO